Používáním webových stránek beze změny nastavení prohlížeče souhlasíte s používáním cookies. Nastavení prohlížeče, které určuje jejich uložení, můžete kdykoli změnit.
Kliknutím sem zobrazíte další informace o zásadách používání souborů cookie .

  OK
Polština Angličtina Němčina Česká republika Francouzština Litevština Ruský Rumunština Slovenská Maďarský Italský Bulharský Ukrajinský Španělština layouts.et Chorvatský Lotyšský Holandský layouts.me srbština layouts.bn layouts.at layouts.ie layouts.si layouts.pt layouts.fi layouts.el

Podmínky internetového obchodu lazienka-rea.com.pl

Oznámení o ochraně osobních údajů.

PODLASIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Białystoku, zapsaná v Ústředním registru ekonomických subjektů a informací o podnikatelské činnosti Polské republiky, vedeném ministrem hospodářství, která má: adresu místa podnikání: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok a adresa pro doručování: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, NIP 9662160121, REGON 521350544, e-mailová adresa: biuro.rea@podlasiak.com.pl tímto informuje, že v důsledku nabytí právní moci dne 25. května 2018. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“RODO”), může zpracovávat vaše údaje jako správce osobních údajů, pokud k tomu existuje odpovídající právní základ. Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s předmětem své činnosti pro různé účely, vždy však v souladu se zákonem.
V souvislosti s výše uvedenými změnami vás jako správce informujeme, že účelem zpracování vašich osobních údajů je: 1. aby bylo možné poskytovat služby elektronicky a plnit smlouvu, jejíž jste stranou, spolu s možností provádět transakce a platby za nákupy – nutnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), 2. zpracování nákupů provedených bez registrace – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů), 3. vyřizování stížností – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů), 4. analytické a statistické činnosti prováděné za účelem zlepšení kvality služeb, analýzy chování a aktivity uživatelů s možností zjistit preference uživatelů – oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů), 5. určení a uplatnění nároků nebo obrana proti nim – právní základ zpracování – oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO), který spočívá v ochraně jeho práv, 6. umožnění telefonického a e-mailového kontaktu se zákazníkem za účelem vyřízení objednávky nebo vyjasnění nejasností souvisejících s transakcí ze strany zákaznického servisu Podlasiak.
V souladu s platnými předpisy jsou vaše údaje uchovávány po dobu nezbytnou k provedení výše uvedených účelů nebo postupu přímo souvisejícího s uzavřením transakce.

Společnost Podlasiak Spółka z o.o. jako správce vašich osobních údajů zaručuje plnou bezpečnost a důvěrnost. V každé fázi vám dáváme možnost rozšířit znalosti a správu týkající se ukládání osobních údajů po předchozím e-mailovém kontaktu na adrese biuro.rea@podlasiak.com.pl a ověření oprávněnou osobou.
Na vaši žádost vám dáváme možnost odvolat souhlas a zcela vymazat osobní údaje uložené společností P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik.

Společnost P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik zaručuje bezpečnost a plnou kontrolu v oblasti zpracování a uchovávání vašich osobních údajů.

*Internetový obchod provozovaný na adrese www.lazienka-rea.com.pl provozuje tato společnost. Podlasiak Spółka z o.o..
  • se sídlem na adrese
    *ul.Przędzalniana 60

    15-688 Białystok.

NIP: 966-216-01-21; REGON: 521350544.

Stížnosti nahlaste na adrese: reklamacje@lazienka-rea.pl

Technické dotazy zasílejte na adresu: bok@rea.pl

Tel. 857-337-777
*pon. – pt. 7:00 – 20:00 *

Adresa pro korespondenci:
ul. Przędzalniana 6L
15-688 Białystok

*osobní odběr: po-pá 7:00-14:45 hod.

Využíváme služeb následujících přepravních společností: DPD (www.dpd.com.pl), Rohlig-Suus (www.suus.com). V závislosti na zakoupeném zboží, jeho specifičnosti, hmotnosti a rozměrech přizpůsobíme vhodného dopravce a typ přepravy. Kurýři doručují zásilky v době od 8.00 do 16.00 hodin, doručení v jinou dobu závisí pouze na dobré vůli kurýra. Trasa a přesný čas doručení závisí pouze na kurýrovi. Vezměte prosím na vědomí, že u zásilek nad 30 kg není kurýr povinen dovézt zboží do sídla kupujícího. U takových zásilek kurýr doručí zboží do budovy příjemce co nejblíže s ohledem na stav silniční infrastruktury. Současně bychom vás rádi informovali o tom, že je k dispozici možnost zakoupení služby dovozu zboží do provozovny kupujícího za částku 100 PLN hrubého. Chcete-li si takovou službu objednat, kontaktujte nás ihned po nákupu.

PŘEDPISY PRO ONLINE OBCHODY

LAZIENKA-REA.PL

OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A ČAS DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ VÝROBKU

6. REKLAMACE VÝROBKŮ

7. POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod www.lazienka-rea.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu zákon o právech spotřebitelů přiznává. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která mu náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými předpisy mají přednost a použijí se tyto předpisy.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 On-line obchod dostupný na internetové adrese www.lazienka-rea.pl provozuje ANDRZEJ CYLWIK, který podniká pod názvem PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK, zapsaný v Centrálním registru podnikatelských aktivit a informací Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, s: adresou místa podnikání: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok a adresa pro doručování: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, e-mailová adresa: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.2 Tato pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím internetový obchod (s výjimkou bodu. 9 nařízení, které je určeno výhradně podnikatelům).

1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s ustanoveními těchto Pravidel je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje poskytovatel služeb zpracovává, má právo nahlížet do jejich obsahu a právo na jejich aktualizaci a opravu.

1.4 Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním produktů do elektronického nákupního košíku a stanovení podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.

1.4.4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; – který uzavřel nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964. (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.6 ÚČET – Elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou shromažďovány údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

1.4.7. NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Uživatelům automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklicky se opakující obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.

1.4.8. VÝROBEK – movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.9. PRAVIDLA – tato pravidla internetového obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na následující adrese: www.lazienka-rea.pl.

1.4.11. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEBANDRZEJ CYLWIK provozující podnikatelskou činnost pod názvem PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK zapsaný v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, který má: adresu místa podnikání: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok a adresa pro doručování: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, e-mailová adresa: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.4.12. PRODEJNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.14. DORUČOVATEL SLUŽBY – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně závaznými předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; – využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.

1.4.15. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, v platném znění).

1.4.16. OBJEDNÁVKA – projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji výrobku s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1 V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, objednávkový formulář a zpravodaj.

2.1.1. Účet – použití účtu je možné po provedení dvou po sobě jdoucích kroků zákazníkem – (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na tlačítko “Odeslat”. V registračním formuláři musí zákazník uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo. U klientů, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název společnosti a číslo NIP.

2.1.1.1 Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu účet zrušit (odstoupit od účtu), a to zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl nebo písemně na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.1.2. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem přidání prvního Produktu do elektronického košíku Zákazníkem v Internetovém obchodě. Objednávka je učiněna, když zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) vyplnění objednávkového formuláře a (2) kliknutí na tlačítko “Potvrzuji nákup” na webových stránkách internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře. – Do této chvíle je možné zadané údaje upravit na vlastní pěst (za tímto účelem postupujte podle zobrazených pokynů). sdělení a informace dostupné na webových stránkách internetového obchodu). V objednávkovém formuláři je nutné, aby zákazník uvedl následující údaje o sobě: jméno a příjmení/název firmy, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje o kupní smlouvě: Výrobek/y, množství výrobku/ů, místo a způsob dodání výrobku/ů, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název jejich společnosti a číslo NIP.

2.1.2.1 Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována bezplatně, je jednorázová a zaniká okamžikem zadání Objednávky jejím prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení zadání Objednávky jejím prostřednictvím ze strany Zákazníka.

2.1.3 Newsletter – Newsletter se používá zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu nebo zadávání objednávky – zákazník se k odběru Newsletteru přihlásí při vytváření účtu nebo zadávání objednávky.

2.1.3.1 Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr newsletteru (odhlášení newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl nebo písemně na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.2 Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformačním systémem používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0 a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768; (5) povolte ve webovém prohlížeči soubory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích stran. Příjemce je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce je povinen zakázat zasílání nezákonného obsahu.

2.4 Postup pro vyřizování stížností:

2.4.1 Reklamace související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další reklamace související s provozem Internetového obchodu (s výjimkou reklamačního řízení na Výrobky, které je uvedeno v bodě 2.4.2). 6 obchodních podmínek) Zákazník může předložit např.:

2.4.2. písemně na adresu: 6K Przędzalniana Street, 15-688 Białystok;

2.4.3. v elektronické podobě e-mailem na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

2.4.4. Zákazníkovi se doporučuje uvést v popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) žádost klienta a (3) kontaktní údaje stěžovatele – to usnadní a urychlí vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

2.4.5 Poskytovatel služeb odpoví na stížnost neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází po odeslání objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě podle bodu 2.1.2 obchodních podmínek. 2.1.2 smluvních podmínek.

3.2 Cena výrobku uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní za Produkt, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a o dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze určit, o povinnosti je uhradit, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu v průběhu zadávání Objednávky, a to i v okamžiku, kdy Zákazník projeví vůli být vázán Kupní smlouvou.

3.3 Postup při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází po odeslání objednávky zákazníkem v Internetovém 2.1.2 Pravidel.
3.3.2. Po podání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a jejího přijetí k plnění se uskuteční tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadání Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena.

3.4. Konsolidace, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi se uskutečňuje (1) zpřístupněním těchto Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedené v bodě 3.3.2. těchto Pravidel. 3.3.2 smluvních podmínek. Obsah kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

4.1 Prodávající zpřístupní kupujícímu následující způsoby úhrady kupní smlouvy:

4.1.1. Platba na dobírku při převzetí zásilky.

4.1.2. Platba v hotovosti při osobním předání.

4.1.3. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.1.3.1 Banka: Bank Zachodni WBK S.A.

Číslo účtu: 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

Subjektem, který poskytuje online platební služby, je společnost Blue Media S.A.

4.1.4.1 Zúčtování elektronických plateb a transakcí platební kartou se provádí podle volby Zákazníka prostřednictvím služby Blue Media:

4.1.4.1.1. Blue Media S.A. – Společnost Blue Media S.A. . se sídlem v Sopotech, ulice Powstańców Warszawy 6, kód 81-718. Společnost je zapsána u Okresního soudu Gdańsk-Północ VIII, hospodářské oddělení KRS pod číslem 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Základní kapitál činí 2 000 000 PLN (splacen v plné výši).

4.2 Doba splatnosti:

4.2.1 Pokud si Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2 V případě, že Zákazník zvolí dobírku nebo osobní předání, je povinen provést platbu při dodání.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ PRODUKTU.

5.1 Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání výrobku (včetně poštovného, poplatků za dodání a poštovních služeb) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách On-line obchodu v části “Náklady na dodání” a při zadávání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník projeví vůli být vázán Kupní smlouvou.

5.2 Osobní odběr výrobku zákazníkem je bezplatný.

5.3 Prodávající umožňuje Zákazníkovi následující způsoby dodání nebo vyzvednutí Produktu:

5.3.1. doručení kurýrem, dobírka.

5.3.2. Osobní odběr na adrese: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok – v pracovní dny od 9:00 do 15:00.

5.4 Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je maximálně 7 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě produktů s různými dodacími lhůtami je dodací lhůtou nejdelší stanovená lhůta, která však nesmí překročit 7 pracovních dnů. Výchozí bod pro dodání Výrobku Zákazníkovi se vypočítá takto:

5.4.1. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.

5.4.2 V případě, že si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.5 Lhůta pro připravenost Produktu k vyzvednutí Zákazníkem – pokud se Zákazník rozhodne pro osobní vyzvednutí Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem do 7 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena kratší lhůta. V případě Produktů s různými daty připravenosti k vyzvednutí je datem připravenosti k vyzvednutí nejdelší uvedené datum, které však nepřesáhne 7 pracovních dnů. Prodávající bude zákazníka dodatečně informovat o připravenosti výrobku k vyzvednutí. Počáteční datum připravenosti Produktu k odběru Zákazníkem se počítá následovně:

5.5.1. V případě volby způsobu platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou ze strany zákazníka – ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet prodávajícího.

5.5.2 V případě, že si Zákazník zvolí dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. REKLAMACE VÝROBKŮ

6.1 Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruka), je dán obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. U kupních smluv uzavřených do 24. prosince 2014 jsou základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou a který kupuje výrobek pro účely nesouvisející s profesionální nebo podnikatelskou činností, za nesoulad výrobku s kupní smlouvou stanoveny v obecně platných právních předpisech, zejména v zákoně ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (Sbírka zákonů 2002 č. 141, položka 1176, v platném znění).

6.2 Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku a o právech zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v části “Reklamace zboží”.

6.3 Reklamaci může zákazník podat např.:

6.3.1. písemně na adresu: 6L Przędzalniana Street, 15-688 Białystok;

6.3.2. v elektronické podobě e-mailem na adresu: reklamacje@lazienka-rea.pl;

6.4 Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek na způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje reklamujícího – usnadní a urychlí to vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných s vynecháním doporučeného popisu stížnosti.

6.5 Prodávající je povinen reagovat na reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud prodávající neodpoví ve výše uvedené lhůtě, znamená to, že reklamaci považuje za oprávněnou.

6.6 Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Výrobek na náklady Prodávajícího na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok. Pokud by dodání Výrobku Zákazníkem bylo vzhledem k typu Výrobku nebo způsobu jeho montáže příliš obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Výrobek Prodávajícímu v místě, kde se Výrobek nachází.

7. POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŠETŘENÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM.

7.1 Podrobné informace o možnosti mimosoudního vyřízení stížnosti a prošetření reklamace zákazníka, který je spotřebitelem, a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídle a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, zemských inspektorátů obchodní inspekce a na těchto internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2 Zákazník, který je spotřebitelem, má následující příkladné možnosti využití mimosoudního řešení stížností a způsobů šetření reklamací:

7.2.1. Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů 2001 č. 4 bod 25 v platném znění) s návrhem na řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Pravidla organizace a fungování stálých rozhodčích spotřebitelských soudů jsou stanovena v nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001 o pravidlech organizace a fungování stálých rozhodčích spotřebitelských soudů. (Sbírka zákonů 2001, č. 113, položka 1214).
7.2.2. Zákazník má právo požádat zemského inspektora obchodní inspekce podle článku 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zákonů 2001 č. 4 bod 25 v platném znění) o zahájení zprostředkovatelského řízení v případě smírného řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím. Informace o pravidlech a postupech zprostředkování prováděného oblastním inspektorem obchodní inspekce jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách jednotlivých oblastních inspektorátů obchodní inspekce.

7.2.3. Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) advokáta spotřebitelů nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Polské sdružení spotřebitelů). Poradenství poskytuje Svaz spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl a Sdružení polských spotřebitelů na bezplatném čísle spotřebitelské linky 800 889 866.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

8.1 Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí výkaz zaslat před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od dohody může být učiněno například:

8.1.1. písemně na adresu: ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

8.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro.rea@podlasiak.com.pl;

8.2 Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodu. 11 obchodních podmínek a na webových stránkách obchodu v části “Odstoupení od smlouvy”. Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

8.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. u smlouvy, při jejímž plnění prodávající vydává výrobek a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) – od převzetí výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje řadu Výrobků, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo ve splátkách – od převzetí posledního Výrobku, splátky nebo části, nebo (2) zahrnuje pravidelné dodávky Výrobků po stanovenou dobu – od převzetí prvního Výrobku;

8.3.2. u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.5 Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného zákazníkem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Výrobek vyzvedne sám, může prodávající zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

8.6 Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit Výrobek Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Výrobek vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty stačí vrátit výrobek před uplynutím doby platnosti. Spotřebitel může výrobek vrátit na adresu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

8.7 Spotřebitel je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku používání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

8.8 Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele, které musí nést spotřebitel:

8.8.1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.

8.8.2 Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku.
8.8.3. V případě výrobku, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní své právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za veškeré plnění poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Částka, která má být vyplacena, se vypočítá v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně dohodnuté ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota plnění.

8.9 Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy:

8.9.1. (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemá pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) kdy je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek, který je vyroben podle specifikace spotřebitele nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) kdy je předmětem plnění výrobek, který se rychle kazí nebo má krátkou dobu trvanlivosti; (5) kdy předmětem plnění je Výrobek dodávaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) kdy předmětem plnění jsou Výrobky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi. (7) u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, které prodávající nemůže ovlivnit; (8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel provést neodkladnou opravu nebo údržbu; pokud prodávající navíc poskytne jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné výrobky než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ohledně dalších služeb nebo výrobků. (9) u nichž je předmětem dodávky zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen; (10) u dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném. (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba plnění. (13) v případě dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1 Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená se vztahují výhradně na zákazníky a zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy lze v tomto případě učinit bez udání důvodu a nezakládá Zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči Prodávajícímu.

9.3 Pokud jde o Klienty, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na provedení úplné nebo částečné platby předem, a to bez ohledu na způsob platby zvolený Klientem a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

9.4 Od okamžiku předání Produktu Prodávajícím dopravci přecházejí výhody a břemena spojená s Produktem, jakož i nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem. V tomto případě Prodávající neodpovídá za ztrátu, zmenšení nebo poškození Výrobku vzniklé od jeho převzetí k přepravě až do jeho vydání Zákazníkovi a za zpoždění přepravy zásilky.

9.5 Pokud je Produkt zaslán Zákazníkovi přepravcem, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku zkontrolovat v době a způsobem obvyklým pro takové zásilky. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Výrobku, je povinen podniknout všechny nezbytné kroky ke zjištění odpovědnosti dopravce.

9.6 V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost prodávajícího ze záruky za výrobek vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem.

9.7 V případě Zákazníka, který není spotřebitelem, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.

9.8 Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího vůči zákazníkovi/ne-spotřebiteli, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak pro jednotlivou pohledávku, tak pro všechny pohledávky celkem – na výši zaplacené ceny a nákladů na dodání podle kupní smlouvy, nejvýše však na částku tisíc PLN. 9.8 Poskytovatel služeb / prodávající odpovídá zákazníkovi / klientovi, který není spotřebitelem, pouze za typickou škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk ve vztahu k zákazníkovi / klientovi, který není spotřebitelem.

9.9 Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím / Poskytovatelem služeb a Zákazníkem / Klientem, který není spotřebitelem, budou předloženy příslušnému soudu v místě sídla Prodávajícího / Poskytovatele služeb.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

“V rámci plnění smlouvy s kupujícím je obchod oprávněn zaslat na e-mailovou adresu kupujícího výzvu k vyplnění poprodejního průzkumu. Průzkum slouží ke zjištění názoru na provedenou transakci. Kupující může průzkum vyplnit dobrovolně.”

10.1 Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.

10.2 Změna předpisů:

10.2.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek z důležitých důvodů, tj.: změny právních předpisů; změny způsobů plateb a doručování – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.2.2 V případě uzavírání kontinuálních smluv na základě těchto Pravidel (např. poskytování Elektronických služeb – Účet) jsou novelizovaná Pravidla pro Zákazníka závazná, pokud byly splněny podmínky stanovené v § 384 a 3841 Občanského zákoníku, tj. Zákazník byl o změnách řádně informován a nevypověděl smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změny obchodních podmínek povedou k zavedení nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má zákazník, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
10.2.3 V případě uzavírání jiných než průběžných smluv (např. Kupní smlouvy) na základě těchto Obchodních podmínek se změny Obchodních podmínek nijak nedotýkají nabytých práv Zákazníků/Objednatelů, kteří jsou spotřebiteli před datem účinnosti změn Obchodních podmínek, zejména se změny Obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných Objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných Kupních smluv.

10.3 Ve věcech, které nejsou upraveny v tomto dokumentu, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: Občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů); pro kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli – ustanovení zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými výrobky ze dne 2. března 2000. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ve znění pozdějších předpisů) a zákon o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002. (Sbírka zákonů 2002 č. 141, položka 1176 ve znění pozdějších předpisů); pro kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, platí ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů); a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.

11. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA Č. 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Adresát:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK
Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok
lazienka-rea.pl
biuro.rea@podlasiak.com.pl

- Já/my(*) tímto informuji(*) o svém/našem odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží(*) od smlouvy na dodávku následujícího zboží(*) od smlouvy na provedení následujícího zboží(*)/poskytnutí následující služby(*).

- Datum uzavření smlouvy(*)/data přijetí(*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář zasílán v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Další poznámky pro zákazníka (v e-mailu a v předpisech)

PAMATUJTE,
že máte právo zkontrolovat stav zásilky před jejím převzetím od přepravce.

PAMATUJTE, že pokud se před doručením zásilky ukáže, že došlo k její ztrátě nebo poškození, je dopravce povinen neprodleně zjistit stav zásilky a okolnosti, za kterých k poškození došlo. Dopravce tyto činnosti provede i na žádost oprávněné osoby, pokud tato tvrdí, že je zásilka poškozena.

PAMATUJTE, že pokud po doručení zásilky zjistíte ztrátu nebo poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí, máte právo bezprostředně po zjištění poškození, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zásilky, požadovat od dopravce zjištění stavu zásilky.
PAMATUJTE, že převzetí zásilky oprávněnou osobou bez výhrad má za následek zánik nároku na náhradu škody, ledaže:
Škoda byla zjištěna protokolem před převzetím zásilky oprávněnou stranou.
Takové prohlášení bylo vynecháno vinou dopravce.
Ztráta nebo škoda byla způsobena úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí dopravce.
Oprávněná osoba zjistila poškození, které nelze zjistit po převzetí zásilky, a do 7 dnů požádala o zjištění jejího stavu a prokázala, že k poškození došlo v době mezi převzetím zásilky k přepravě a jejím vydáním.

ÚDAJE PRO PŘENOS:
účet 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

Vzorové formuláře ke stažení:
Formulář pro vrácení zboží?
Náhradní formulář?
Reklamační formulář?

Záruční podmínky?

Newsletter

Zůstaňte v obraze s naší nabídkou, akcemi a speciálními nabídkami!
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ještě dnes!